האור המשמש לקריאה שימש מוטיב מרכזי לתכנון הספרייה, הפונה לאור באמצעות "עיניים". אותן "עיניים" פונות גם רחבה המרכזית של הקמפוס.

הספרייה ע"ש ארן

מיכאל ושלומית נדלר, שמואל ביקסון, תחילת תכנון 1968

משה גיל, בהשתתפות ש. אמיתי

קמפוס בן גוריון

ברוטליזם ישראלי

ISRAELI BRUTALISM

© כל הזכויות שמורות לאדר' דר' הדס שדר, אדר' עומרי עוז אמר 2012

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page
ספרייה ע"ש זלמן ארן

נדלר ש., נדלר מ., אמיתי ש., בשיתוף גיל מ., "פרויקט: ספרייה אוניברסיטת באר שבע" תווי: רבעון לאדריכלות, בניין ערים, עיצוב המוצר והאומנויות הפלסטיות, מס' 8, 1970, עמ' עמ' 48