top of page

 

מגדל העמק

מגדל העמק נוסדה כעיר חדשה בשנת 1953 על בסיס כפר ערבי הרוס. כערים חדשות אחרות, גם בה היתה שליטה מוחלטת של המדינה בכל הנוגע לתחום הבנייה: בניית מגורים (שיכונים) ובניית מבני הציבורי. המרכז המסחרי והאזרחי של העיר מנותק משאר שכונותיה ומכיל מבנים ברוטליסטיים. בימים אלו נערכת פעילות אזרחית למען ההכרה והוקרה באיכות האדריכלות העירונית על ידי הפעילים החברתיים צביה דהן וטוביה גפן (מורה דרך); אורי בן ציוני, מנהל מחוז גליל ועמקים במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל והעמותה לקידום מורשת האדריכלות הברוטליסטית בישראל.

 

 

bottom of page