בניין חדש-Recovered.jpg

עבודתו האקדמית של חנן לוזון במסגרת סטודיו ברוטליזם בהנחיית פרופ׳ צבי אפרת.