בית אל על, תל אביב

"בית אל על תל אביב", ארכיטקטורה, חוברת מס' 1, 1966 עמ' 5

Go to link