הוסטל, נצרת

יסקי אברהם, אלכסנדרוני אמנון, "הוסטל נצרת", ארכיטקטורה, חוברת מס' 1, 1966, עמ'17

Go to link