דרוקמן - בית שאן - תווי 19 1980 .png

מתוך דרוקמן - בית שאן - תווי 19 1980 58-61

Go to link