בית הלוחם, תל אביב

יסקי אברהם, גיל יעקב, "בית הלוחם תל אביב", תווי: רבעון לאדריכלות, בניין ערים, עיצוב המוצר והאומנויות הפלסטיות, מס' 18, 1978, עמ' 11'

Go to link