בית דירות למדענים, מכון וויצמן

רכטר יעקב, זרחי משה, "בית דירות למדענים אורחים מכון ויצמן רחובות", ארכיטקטורה, חוברת מס' 3, 1966,עמ' 14

Go to link