בית הכנסת בנצרת, זולוטוב

זולוטוב נחום, "בית כנסת נצרת עילית", תווי: רבעון לאדריכלות, בניין ערים, עיצוב המוצר והאומנויות הפלסטיות, מס' 8, 1970, עמ' 60.

Go to link