בת ים רמת יוסף מעון עולים עמיגור חזית מזרחית.jpg

צילום: דר׳ הדס שדר שדר