בת ים רמת יוסף מעון עולים עמיגור - מבנה כניסה.jpg

צילום: דר׳ הדס שדר שדר