מרכז הנגב

מתוך: כרמי ושות' אדריכלים, "מרכז עירוני באר שבע", ארכיטקטורה, חוברת מס' 3, 1966, עמ' 33