6.אוניטה ד'אביטסיון אלמנטים על הגג

אלמנטים פיסוליים על הגג ששימש לנופשה עבוד הדיירים. Le Corbusier, 1953, Le Corbusier: Oeuvre complete 1946-1952. Publie par W. Boesige, Zurich: Editions Girsberger, p.215