חזית אוניטה ד'אביטסיון במרסי. 5

חזית אוניטה ד'אביטסיון במרסי משנת 1952 בתכנון לה קורבוזיה Le Corbusier, 1953, Le Corbusier: Oeuvre complete 1946-1952. Publie par W. Boesige, Zurich: Editions Girsberger, p.197