ספריית ארן קמפוס בן גוריון

ברוטליזם קמפוס אוניברסיטת בן גוריון באר שבע מיכאל ושולמית נדלר, שמואל ביקסון, משה גיל, ש. אמיתי עיבוד: עומרי עוז אמר