מבנה השטיח - שכונה ה' לדוגמא

ברוטליזם דן חבקין, נחום זולוטוב שיכון ה' לדוגמא באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

Go to link