הרבע קילומטר' - שכונה ה' לדוגמא'

ברוטליזם אמנון אלכסנדרוני, אברהם יסקי שיכון ה' לדוגמא באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

Go to link