בית כנסת הפרמידה

ברוטליזם באדריכלות הישראלית נחום זולוטוב שכונה א באר שבע עיבוד: עומרי עוז מאר

Go to link