יד לבנים באר שבע

ברוטליזם באדריכלות יוחנן רטנר , מרדכי שושני שדרות רגר , באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

Go to link