עוד על התפתחות באר שבע

שדר הדס, אוקסמן רוברט (2003) "באר שבע הישראלית - בין המקום לבין החזון", קתדרה, 107, עמ' 81-114. עמ' 87

Go to link