ועד קצת על התפתחותה של העיר

רייפר ר. באר שבע: אספקטים בתכונית האב של באר שבע, תווי: רבעון לאדריכלות, בניין ערים, עיצוב המוצר והאומנויות הפלסטיות, מס' 8, 1970, עמ' 5-4. עמ' 5

Go to link