top of page
אמנון אלכסנדרוני, אברהם יסקי, שיכון ה' לדוגמא באר שבע
נחום זולוטוב, ברוטליזם
דן חבקין שיכון ה' לדוגמא, באר שבע, אדריכלות ברוטליסטית
ביתי חומה תכנון בע"מ (תיאו קיסילוב ואהרן ברעלי) ואברהם יסקי ואמנון אלכסנדרוני

בתי חומה

קאפורטיב תכנון בע"מ (תיאו קיסילוב ואהרן ברעלי) ואברהם יסקי ואמנון אלכסנדרוני

 

בית כנסת הכיפה

 תחילת תכנון 1958

נחום זולוטוב 

 

 

מרקם השטיח

תחילת תכנון, 1958

 דן חבקין ונחום זולוטוב

 

בית רבע הקילומטר

   תחילת תכנון 1958

אברהם יסקי, אמנון אלכסנדרוני

 

​שכונה ה' לדוגמא
שכונה ייחודית שתוכננה בשנה בה תוכננו עוד שתי שכונות לדוגמא (בחיפה ובת"א) ותוכננה שכונה ניסיונית בקריית גת. תוך השכונה מדמה "קסבה", ש"חומה" של מבנים ארוכים מקיפה אותה. נבנתה בחלקה.

בית הכנסת הכיפה

בית הכנסת נבנה מכיפת בטון דקה הנשענת על שלוש נקודות בלבד. התוספת החדשה לחזית בית הכנסת - שנעשתה ללא ידיעת האדריכל המקורי נחום זולוטוב - העלימה את הכיפה המקורית שהקנתה לו את שמו.

bottom of page