top of page

גוש בטון אטום מעל קיר אבן. המפגש בין השניים אינו קיים: הם מנותקים על ידי חלונות אופקיים. האטימות של גוש הבטון מוסברת כאשר חודרים למבנה ומגלים כי הוא פונה אל חצרות פנימיות.

ברוטליזם בארכיטקטורה בניין העירייה,  באר שבע

בית העירייה

מיכאל ושולמית נדלר,

שמואל ביקסון, משה גיל, תחילת תכנון, 1962

​כיכר מנחם בגין 1

bottom of page