top of page


תרגום רב קומתי לטיפוס בית הפטיו המסורתי השכיח במזרח התיכון ולאורך הים התיכון. המבנה שוכפל ארבע פעמים כדי ליצור רצף אורבאני שבסופו "סימן קריאה" בדמות מגדל המגרות.

אריה שרון באר שבע

בתי פטיו

1972, אריה שרון​

בן יהודה 16 - 22 שכונה ב'

bottom of page