top of page
נחום זולוטוב, באר שבע

בית כנסת שצורתו צורת אוהל לרואים אותו מחזיתו. כאשר מביטים בו מלמעלה או מתוך חללו הפנימי מתגלה כי מדובר במגן דוד.

בית הכנסת של הקהילה הבבלית

1975, נחום זולוטוב​

מונטיפיורי 5, שכונה א'

bottom of page