top of page
ברוטליזם בארכיטקטורה

תוכנן במקור כבית כנסת והוסב לשמש כבית יד לבנים. בנוי ככתיבה מונומנטאלית שדופנותיה מקופלות.  המוטיב המרכזי במבנה הם החלונות העליונים דמויי העיניים.

בית יד לבנים

יוחנן רטנר , מרדכי שושני , 1981​

​שדרות רגר

bottom of page