התחדשות עירונית רעיונית: עבודות סטודנטים

 

מרכז הנגב / חנן לוזון

מנחים: פרופ' צבי אפרת. אסיסטנט: נתנאל אלפסי

2015 בצלאל

בפרויקט נתפס מרכז הנגב כציר מקשר תוך עירוני - כפי שתוכנן להיות על ידי כרמי ושות', באמצעות נטיעת עצים בעיר, בשדרות רגר, מצידי מרכז הנגב וגם בתוכו. תוספת מבנית למרכז הנגב, בצד הפונה למרכז רגר, מתווה כניסה נוספת, במקום הקטיעה הנוכחית, שנוצרה כיוון שהמבנה לא נבנה עד תומו.

עבודתו של חנן לוזון במסגרת סטודיו בהנחייתו של פרופ׳ צבי אפרת:

בניין חדש-Recovered.jpg
בניין חדש-Recovered.jpg

עבודתו האקדמית של חנן לוזון במסגרת סטודיו ברוטליזם בהנחיית פרופ׳ צבי אפרת.

שדרה לתוך מרכז הנגב.jpg
שדרה לתוך מרכז הנגב.jpg

גן בכניסה החדשה למרכז הנגב מכיוון שדרות רגר.jpg
גן בכניסה החדשה למרכז הנגב מכיוון שדרות רגר.jpg

בניין חדש-Recovered.jpg
בניין חדש-Recovered.jpg

עבודתו האקדמית של חנן לוזון במסגרת סטודיו ברוטליזם בהנחיית פרופ׳ צבי אפרת.

1/7