top of page

המטרות שלנו:

 
׳העמותה לקידום מורשת האדריכלות הברוטליסטית בישראל׳ מטרות העמותה:
 
1. ייזום קידום ותמיכה בפעולות חינוך והסברה בנושא האדריכלות הברוטליסטית בישראל באמצעות כנסים, תערוכות, סיורים לימודיים, ואירועי תרבות.
 
2. קידום מהלכי שימור ושיקום של האדריכלות הברוטליסטית.
 
3. עידוד, ייזום ותמיכה בתהליכים של התחדשות עירונית ומעורבות קהילתית סביב מוקדים אדריכליים ברוטליסטיים.
 
4. הקמת מרכז לקידום מורשת האדריכלות הברוטליסטית בבאר שבע.
 
5. שיתוף פעולה עם ארגונים מקומיים ושאינם מקומיים להכרה בייחודיות ובתרומת האדריכלות הברוטליסטית של באר שבעלעיר ולמדינת ישראל.
 
קראו את כתבתה של אסתר זנדברג על הפרויקט , עיתון הארץ, מיום 06.02.2013


 

bottom of page