top of page
הקונסרבטוריון העירני באר שבע

מבנה לבנים הפונה כלפי פנים ומתגונן מול המדבר. חריריו האנכיים הקטנים והוורטיקאליות של גושיו המרכזיים מעניקים לו חזות מבצרית בזעיר אנפין.

הקונסרבטוריון

1970, יעקב רכטר, משה זרחי 

המשחררים 10

bottom of page