top of page

האדריכלים

האדריכלים הברוטליסטים הישראלים היו ברובם ילידי הארץ. דור הצברים. הם ש"מרדו" בדור האבות המודניסטים והם שנהו אחר החיספוס של הבטון. האם הם ידעו שהכינוי "ברוטליסטים" ידבק בהם בבוא העת? - לא בהכרח. בעוד שרם כרמי הצהיר על עצמו כברוטליסט, משה גיל ושולמית נדלר מעידים שלא ידעו כלל על הכינוי. כך או כך, האדריכלות הפלסטית והאקספרסיבית שלהם ענתה היטב לאתיקה הברוטליסטית, כמו גם לרצון להיענות לתכונות המקום. פעילותם התבססה בעשור השני של המדינה, הושפעה מהאדריכלות שמעבר לים ומהתקופה, בה המדינה היתה עדיין "בעלת הבית" של האדריכלות הישראלית, אך הצורך לבנייה רזה ומיידית ירד עם שוך העלייה. זו היתה השעה לניסיונות האדריכליים הגדולים.

bottom of page