הוסטל לאקדמאים אלטשול
הוסטל לאקדמאים אלטשול

ברוטליזם בארכיטקטורה, אברהם יסקי ואמנון אלכסנדרוני באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

מרכז הנגב
מרכז הנגב

רם כרמי ושות' ברוטליזם באדריכלות עיבוד: עומרי עוז אמר

בתי חומה
בתי חומה

אדריכלות ברוטליסטית תיאו קיסילוב ושותפים בע"מ באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

בית כנסת 'הכיפה' שכונה ה' לדוגמא
בית כנסת 'הכיפה' שכונה ה' לדוגמא

ברוטליזם נחום זולוטוב שיכון ה' לדוגמא באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

מבנה השטיח - שכונה ה' לדוגמא
מבנה השטיח - שכונה ה' לדוגמא

ברוטליזם דן חבקין, נחום זולוטוב שיכון ה' לדוגמא באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

 הרבע קילומטר' - שכונה ה' לדוגמא'
הרבע קילומטר' - שכונה ה' לדוגמא'

ברוטליזם אמנון אלכסנדרוני, אברהם יסקי שיכון ה' לדוגמא באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

קמפוס סורוקה
קמפוס סורוקה

ברוטליזם אירה שרון באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

מגדל המגרות
מגדל המגרות

ברוטליזם משה לופנפלד, גיורא גמרמן באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

בית הפרמידה
בית הפרמידה

ברוטליזם גיורא גמרמרן, משה לופנפלד, שכונה ד' צפון באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

בתי פטיו
בתי פטיו

ברוטליזם אריה שרון שכונה ב' באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

ספריית ארן קמפוס בן גוריון
ספריית ארן קמפוס בן גוריון

ברוטליזם קמפוס אוניברסיטת בן גוריון באר שבע מיכאל ושולמית נדלר, שמואל ביקסון, משה גיל, ש. אמיתי עיבוד: עומרי עוז אמר

בניין מדעי הרוח - קמפוס בן גוריון
בניין מדעי הרוח - קמפוס בן גוריון

ברוטליזם אמנון אלכסנדרוני ואברהם יסקי קמפוס אוניברסיטת בן גוריון עיבוד: עומרי עוז אמר

בניין מדעי הרוח קמפוס בן גוריון
בניין מדעי הרוח קמפוס בן גוריון

ברוטליזם רפי רייפר, אמנון ניב, נתן מגן אוניברסיטת בן גוריון באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

מעונות ג'
מעונות ג'

ברוטליזם רם כרמי, עדה כרמי מלמד, חיים קצף, בן פלג שכונה ג' אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

בית העירייה
בית העירייה

ברוטליזם מיכאל ושולמית נדלר, שמואל ביקסון, משה גיל באר שבע שדרות רגר עיבוד: עומרי עוז אמר

הקונסרבטוריון העירוני באר שבע
הקונסרבטוריון העירוני באר שבע

ברוטליזם באדריכלות יעקב רכטר, משה זרחי שדרות המשחררים באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

בית כנסת הפרמידה
בית כנסת הפרמידה

ברוטליזם באדריכלות הישראלית נחום זולוטוב שכונה א באר שבע עיבוד: עומרי עוז מאר

יד לבנים באר שבע
יד לבנים באר שבע

ברוטליזם באדריכלות יוחנן רטנר , מרדכי שושני שדרות רגר , באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

אנדרטת חטיבת הנגב
אנדרטת חטיבת הנגב

ברוטליזם אנדרטה, יד, עד, דני קראוון באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

השוק העירוני באר שבע
השוק העירוני באר שבע

ברוטליזם באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

קולנוע אורות
קולנוע אורות

ברוטליזם זאב רכטר שכונה ג' באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר