top of page

לקריאה נוספת:

​באר-שבע, שהוקמה על ידי התורכים בשנת 1900, נכבשה על ידי צה"ל בשנת 1948 והוגדרה​

על ידי המתכננים המוסדיים כ"עיר חדשה" וכ"בירת הנגב"  – היתה יעד לבנייה ממשלתית מאסיבית.
זו נעשתה ברובה על ידי המדינה. ככזו, יש בעיר ריכוז של יצירות אדריכליות שהיוזמה הפרטית לא היתה יכולה לקדם באותה עוצמה ובאותו ריכוז. המגורים בעיר הוקמו על ידי המדינה כשיכונים ציבוריים, כמו גם מבני הציבור בעיר. השילוב בין עיר משמעותית במרחב לבין השקעות ממשלתיות קידמה את באר-שבע ובמשתמע, קידמה גם את האדריכלות הברוטליסטית בעיר.

היצירות ברובן, מתייחסות לתקופת הביקורת על המודרניזם ויכולות להתהדר בתואר "ברוטליזם". היצירות מאופיינות, פעמים רבות, בחשיפת חומרי הבנייה (בטון ובלוקים מבטון,  במקרה שלנו)  ובצורניות פיסולית.  החשיבה האדריכלית מאחוריהן:  הניסיון לבטא את החומריות של הבנייה,  כמו גם להתאים לדרישות הפונקציה ולמקום,  מייחדות את היצירות האדריכליות ועל אחת כמה וכמה את באר שבע.  מעונות הסטודנטים ג', "מרכז הנגב",  בית העירייה,הקונסבטוריון, מבני הקמפוס הותיקים ושכונת ה' לדומא – הינם חלק מהאוצר האדריכלי הגלום בעיר.

בספטמבר 2012 , הצגנו בפני ראש עיריית באר  שבע, רוביק דנילוביץ ,את פרויקט - 

'באר שבע - בירת הברוטליזם' - שמטרתו לייצר הכרה נרחבת של תושבים, מתכננים, אמנים ואנשי מחקר באוצרות האדריכליים הקיימים בעיר וכפועל יוצא הנעת תהליכים של התחדשות עירונית.

bottom of page