top of page


מבנה המדמה רחוב. ציר מאורך משמש כציר הליכה ראשי וכיתות הלימוד והמשרדים – מצידיו. עיצוב הבטון מבטל את אופיו המאסיבי וההופך אותו למעשה תחרה.

בניין מדעי הרוח אוניברסיטת בן גוריון

בניין מדעי הרוח

רפי רייפר, אמנון ניב, נתן מגן תחילת תכנון 1968

קמפוס בן גוריון

bottom of page