top of page

 

ערד

עיר חדשה שנוסדה על ידי המדינה בשנת 1962. ערד הוקמה בגל השני של בניית הערים החדשות, לאחר הפקת לקחים מגל הבנייה הראשון. העיר תוכננה על ידי מתכננים שהתגוררו בשטח ולפי סכימה קווית ובינוי צפוף – ההיפך מערי הגל הראשון. גם אוכלוסיית העיר התבססה על ותיקים ולא על עולים חדשים, כפי שהיה קודם. בתי הפטיו היו בתי הקבע הראשונים בעיר והם מהווים מעין קסבה מתוכננות.

 

לקריאה נוספת:

bottom of page