top of page

 

נצרת עילית

נצרת עילית הוקמה בשנת 1957 כמשקל נגד לנצרת הערבית. כעיר חדשה, המדינה עמדה מאחור היוזמה להקמתה וגם מאחורי הבנייה והאכלוס. העיר מכילה שיכונים ציבוריים רבים, ביניהם שני שיכונים ברוטליסטיים. אחד מהם הוא שיכון "הקסבה".

לקריאה נוספת:

לינק לכתבה על בית הכנסת המרכזי הברוטליסטי בנצרת עילית בתכנון נחום זולוטוב

http://www.israelidesign.co.il/magazine_item_2182.html

bottom of page