top of page

לקריאה נוספת:
אפרת צבי, 2004, הפרויקט הישראלי: בנייה ואדריכלות, 1948-1973. תל אביב: מוזיאון תל אביב לאמנות.
כרמי רם, 2001, אדריכלות לירית,תל-אביב: משרד הבטחון - ההוצאה לאור.
נדלר ש., נדלר מ., ביקסון ש., גיל מ., עם אלקון ר. ארכיטקטים, 2006, מבחר עבודות: 1946-2006. תל-אביב.
עמיר, טולה, 2011, נחום זולוטוב: אדריכל ומתכנן ערים, תל-אביב: אמה.
רוטברד שרון, 2007, אברהם יסקי – אדריכלות קונקרטית. תל אביב: הוצאת בבל ארכיטקטורות.

bottom of page