top of page

 

חיפה

 

הברוטליזם בחיפה היה חלק ממכלול אדריכלי עירוני רחב, כיוון שחיפה לא היתה עיר חדשה. אם בערים חדשות מבני הציבורי שנבנו בשנות השישים בעיקר הצטיינו באדריכלות ברוטליסטית-תקופית והיו מבני הציבור היחידים בעיר, הרי שבחיפה היתה האדריכלות הברוטליסטית אחת מיני רבות. המבנים הראשונים של רמת הדר, שכונה ניסיונות משנת 1958-9 הביעו את האדריכלות הברוטליסטית של השיכון הציבורי, כמו גם מבני בתי החולים בעיר, בית ספר ליאו בק, מבני קופת חולים ומרכז הטכניון. גם במקרה דנן, היו המדינה וגופים ממלכתיים נוספים אלו שעמדו מאחורי האדריכלות הברוטליסטית.

 

לקריאה נוספת:

בלוק N

פרט ספסל-פתח אוורור צילום נוה סידי.jpg
פרט ספסל-פתח אוורור צילום נוה סידי.jpg

press to zoom
פרט מעקה בטון-צילום נוה סידי (2).jpg
פרט מעקה בטון-צילום נוה סידי (2).jpg

press to zoom
הדמיית הסביבה-אדי איליזירוב.jpg
הדמיית הסביבה-אדי איליזירוב.jpg

press to zoom
פרט ספסל-פתח אוורור צילום נוה סידי.jpg
פרט ספסל-פתח אוורור צילום נוה סידי.jpg

press to zoom
1/50

מבנים ברוטליסטים בחיפה

ביס תיכון ליאו בק ומרכז קהילתי בחיפה; ארכ' ש. נלדר, מ. נדלר, ש. ביקסון בשיתוף עם
ביס תיכון ליאו בק ומרכז קהילתי בחיפה; ארכ' ש. נלדר, מ. נדלר, ש. ביקסון בשיתוף עם

press to zoom
ביס תיכון ליאו בק ומרכז קהילתי בחיפה; ארכ' ש. נלדר, מ. נדלר, ש. ביקסון בשיתוף עם
ביס תיכון ליאו בק ומרכז קהילתי בחיפה; ארכ' ש. נלדר, מ. נדלר, ש. ביקסון בשיתוף עם

press to zoom
ביח  כרמל חיפה; ארכ' יעקב רכטר, משה זרחי. אדריכלות 1969 מס 7-8, עמ' 40—49..jpg
ביח כרמל חיפה; ארכ' יעקב רכטר, משה זרחי. אדריכלות 1969 מס 7-8, עמ' 40—49..jpg

press to zoom
ביס תיכון ליאו בק ומרכז קהילתי בחיפה; ארכ' ש. נלדר, מ. נדלר, ש. ביקסון בשיתוף עם
ביס תיכון ליאו בק ומרכז קהילתי בחיפה; ארכ' ש. נלדר, מ. נדלר, ש. ביקסון בשיתוף עם

press to zoom
1/24
bottom of page