top of page

מבנה "מבצרי" ופיסולי שהבטון שבו מעובד כיריעת אוהל: הקשתות השטוחות המקשרות בינו לבין הקרקע מדמות בד מתוח.

מעונות סטודנטים

מעונות ג'

רם כרמי, עדה כרמי מלמד, חיים קצף,

בן פלג תחילת תכנון, 1968.​

​שדרות בן גוריון פינת ארלוזרוב

bottom of page