top of page

מקורות מדעיים

 

נושא: ברוטליזם ישראלי


"בית אל על תל אביב", ארכיטקטורה, חוברת מס' 1, 1966, עמ' 13-4.
יסקי אברהם, אלכסנדרוני אמנון, "הוסטל נצרת", ארכיטקטורה, חוברת מס' 1, 1966, עמ' 21-14.
נוימן אלפרד, הקר צבי, "הפקולטה למכונות חיפה", ארכיטקטורה, חוברת מס' 1, 1966, עמ' 43-34.
שרון אריה, אידלסון בנימין (משה קלטר ארכיטקט עוזר) פורום הטכניון חיפה (בית הסנט, האודיטוריום, הספריה המרכזית, ארכיטקטורה, חוברת מס' 2, 1966, עמ' 27-10.


זולוטוב נחום, "בית כנסת נצרת עילית", תווי: רבעון לאדריכלות, בניין ערים, עיצוב המוצר והאומנויות הפלסטיות, מס' 8, 1970, עמ' 61-58.
יסקי אברהם, גיל יעקב, "בית הלוחם תל אביב", תווי: רבעון לאדריכלות, בניין ערים, עיצוב המוצר והאומנויות הפלסטיות, מס' 18, 1978, עמ' 17-10.נושא: ברוטליזם בבאר שבע

 

"באר שבע: מצילומי באר שבע אשר זיכו את מתכנניה בפרס 'ריינדולס'" צלם: רן ארדה, תווי: רבעון לאדריכלות, בניין ערים, עיצוב המוצר והאומנויות הפלסטיות, מס' 8, 1970, עמ' 8-6.
הדס שדר על הארכיטקטורה של בר שבע. קטלוג של התערוכה באר שבע 60-90-60מרכז נגב
כרמי ושות' אדריכלים, "מרכז עירוני באר שבע", ארכיטקטורה, חוברת מס' 3, 1966, עמ' 41-30.
כרמי רם, "ארכיטקטורה של צל", ארכיטקטורה, חוברת מס' 3, 1966, עמ' 29-28.

 

ספריית האוניברסיטה
נדלר ש., נדלר מ., אמיתי ש., בשיתוף גיל מ., "פרויקט: ספרייה אוניברסיטת באר שבע" תווי: רבעון לאדריכלות, בניין ערים, עיצוב המוצר והאומנויות הפלסטיות, מס' 8, 1970, עמ' 49-47.

בית העירייה
"התחרות פומבית לתכנון בית עירית באר שבע", הנדסה אדריכלות: עיתון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל א.א.א.י, חוברת ב' כרך כ', 1962, עמ' 68-67.

בית הפרמידה + מגדל המגרות

"התחרות פומבית לתכנון שטח בבאר שבע", הנדסה אדריכלות: עיתון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל א.א.א.י, חוברת ד'-ה', כרך כ', 1962, עמ' 174-172.הפקולטה למדעים המדויקים באוניברסיטת בן גוריון
יסקי אברהם, גיל יעקב, "אוניברסיטת בן גוריון בנגב באר שבע", תווי: רבעון לאדריכלות, בניין ערים, עיצוב המוצר והאומנויות הפלסטיות, מס' 16, 1976, עמ' 53-48.

הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בן גוריון
ניב אמנון, רייפר רפאל, מגן נתן, "הפקולטה למדעי הרוח והחברה – אוניברסיטת בן גוריון", תווי: רבעון לאדריכלות, בניין ערים, עיצוב המוצר והאומנויות הפלסטיות, מס' 16, 1976, עמ' 55-54.

 

השכונה לדוגמא
תמונה בלבד של רבע קילומטר מתוך: הנדסה אדריכלות: עיתון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל א.א.א.י, חוברת ט'-י, כרך כ', 1962, עמ' 331.
 

"באר שבע  שיכון לדוגמא", הנדסה אדריכלות: עיתון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל א.א.א.י, חוברת ז-ח, כרך י"ז, 1959, עמ' 190-185.
הדס שדר מתוך:"אלפיים" ומתוך: ב The Journal of Architectureבית יד לבנים
רטנר י. פרופ' ושושני מ. "בית הכנסת המרכזי בבאר שבע", הנדסה אדריכלות: עיתון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל א.א.א.י, חוברת י"א, כרך י"ט, 1961, עמ' 315.


רכטר זאב, "מרכז אזרחי בבאר שבע 1959" הנדסה אדריכלות: עיתון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל א.א.א.י, חוברת י"ב, כרך י"ט, 1961, עמ' 358.המבנה הראשון של בית חולים סורוקה
שרון אריה, אידלסון ב., "בית החולים המרכזי של קופת חולים בבאר שבע", הנדסה אדריכלות: עיתון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל א.א.א.י, חוברת ה'-ו', כרך י"ח, תש"ך (1960), עמ' 112-93.בית אלטשול
יסקי א., אלכסנדרוני א. , "הוסטל האקדמאים בבאר שבע", הנדסה אדריכלות: עיתון אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל א.א.א.י, חוברת ט'-י', כרך י"ח, תשכ"א (1961), עמ'... נושא: התפתחות באר שבע
רייפר ר. באר שבע: אספקטים בתכונית האב של באר שבע, תווי: רבעון לאדריכלות, בניין ערים, עיצוב המוצר והאומנויות הפלסטיות, מס' 8, 1970, עמ' 5-4.
הדס שדר מתוך: ב"קתדרה" ומתוך: Urban Design.

 

נושא: תפיסת החומר הארכיטקטוני באדריכלות הישראלית 

יששכרוב יפתח, 2012, שפת הבטון החשוף באדריכלות מבני קמפוס אונ' בן גוריון בבאר שבע: מברוטליזם למינימליזם, אספקלריה לשינויים בתפיסת החומר הארכיטקטוני באדריכלות הישראלית. עבודת תזה לתואר מ.א. באוניברסיטת תל אביב.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page