top of page
בניין המגרות

מגדל המגרות

משה לופנפלד, גיורא גמרמן , שנות ה - 60

שמעוני 9 שכונה ב' ​


כל מגרה מהווה פטיו. המגדל מהווה פרשנות מודרנית לבנייה המסורתית סביב חצר פנימית.

bottom of page