1. תכנון עירוני מודרנ' לה קורבוז'יה

מודל של לה קורבוזיה המראה את הצעתו לבינוי חדש בפריס במקום זה הקיים (1930-1922). Le Corbusier, 1935, Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complete de 1910-1929. Publiee par W. Boesiger et O. Stonorov; introduction et textes par le Corbusier, Zurich: Editions Girsberger, p.93.