אנדרטת חטיבת הנגב

ברוטליזם אנדרטה, יד, עד, דני קראוון באר שבע עיבוד: עומרי עוז אמר

Go to link