פיל קולנוע אורות.jpg

מתוך גלובס 5.5.2013 כתבתם של אדריכלית רינת אזולאי ושי שבתאי